Pioneer Member

Masahiro Sugiura

Biography

Testimonials

DONORS:

Masakazu Fukuta
Shigeru Hanano
Nobuaki Hayashida
Tetsuro Hirose
Takashi Ideue
Jun Kusuda
Yuqing Li
Mitsuhiro Matsuo
Shinichi Mitsui
Tetsuya Miyamoto
Masayuki Nakamura
Takahiro Nakamura
Junichi Obokata
Masaru Ohme-Takagi
Chikara Ohto
Masahiro Sakamoto
Tadamasa Sasaki
Hiroaki Shimada
Kazuo Shinozaki
Jon Suzuki
Fumio Takaiwa
Minoru Tanaka
Noboru Tomioka
Keita Torazawa
Junko Tsudzuki
Junko & Takahiko Tsudzuki
Tatsuya Wakasugi
Robert Whittier
Kazuko Yamaguchi-Shinozaki
Fumiaki Yokoi
Yasushi Yukawa
Norihiro Zaita