Pioneer Member

Yuji Kamiya

Biography

Testimonials

DONORS:

Masashi Asahina
Belay Ayele
Giltsu Choi
Elizabeth Dennis
Jutarou Fukazawa
Hiroo Fukuda
Wilhelm Gruissem
Ken-ichiro Hayashi
Peter Hedden
Ryozo Imai
Russell Jones
Hiroyuki Kasahara
Hiroshi Kawaide
Naoto Kawakami
Hiromichi Kenmoku
Atsuko Kinoshita
Masatomo Kobayashi
Tomokazu Koshiba
Tetsuo Kushiro
Theo Lange
Ann Marion-Poll
Kiyoshi Mashiguchi
Wataru Mitsuhashi
Kazumi Nakabayashi
Kentaro Nakaminami
Takeshi Nakano
Eiji Nambara
Takahito Nomura
Kazunori Okada
Masanori Okamoto
Maria Pimenta Lange
Wilhelm Rademacher
Kazuki Saito
Tatsuya Sakai
Hitoshi Sakakibara
Mitsunori Seo
Yoshiya Seto
Kazuo Shinozaki
Ken Shirasu
Tai-ping Sun
Steve Swain
Asami Tadao
Yokota Takao
Keita Tanaka
Tomonobu Toyomasu
Mikihisa Umehara
Shinjiro Yamaguchi
Hisakazu Yamane
Koichi Yoneyama
Yunde Zhao